ضرورت اجرای هرچه سریعتر طرح تحول دیجیتال در فولاد مبارکه

۰۸خرداد
ضرورت اجرای هرچه سریعتر طرح تحول دیجیتال در فولاد مبارکه

ضرورت اجرای هرچه سریعتر طرح تحول دیجیتال در فولاد مبارکه

تفاهم نامه فولاد مبارکه با ایرانسل پیام مهمی برای شرکت های دانش بنیان دارد.

بایگانی شمسی