ضرر ۴ میلیون دلاری سریال «دوستان»

۱۲تیر
ضرر ۴ میلیون دلاری سریال «دوستان»

ضرر ۴ میلیون دلاری سریال «دوستان»

یکی از سازندگان سریال «دوستان» برای جبران تخطی از اصل تنوع نژادی در این سریال، ۴ میلیون دلار خرج می‌کند.

بایگانی شمسی