ضرر شهرداری از پروژه‌های بزرگ مالی

۰۳مرداد
ضرر شهرداری از پروژه‌های بزرگ مالی

ضرر شهرداری از پروژه‌های بزرگ مالی

رئیس کمیته بودجه شورای اسلامی شهر تهران بیان کرد: شهرداری املاک و دارایی‌های بسیاری دارد که در آن‌ها ذی‌نفع نیست و توانایی بهره‌برداری از آن‌ها را ندارد.

بایگانی شمسی