ضرر بیش از ۱۲ میلیون نفر در بازار رمز ارز

۱۵خرداد
ضرر بیش از ۱۲ میلیون نفر در بازار رمز ارز

ضرر بیش از ۱۲ میلیون نفر در بازار رمز ارز

مدیر ارشد خانه بلاکچین بیان کرد: بیش از ۱۲ و نیم میلیون نفر تاکنون در رابطه با بی قانونی بازار رمز ارز‌ها متمل ضرر و زیان شدند و به همین علت، نهاد‌های حکومتی باید بر این معاملات نظارت داشته باشند.

بایگانی شمسی