ضرب و شتم کارکنان شهرداری

۱۶فروردین
پیگیر ضرب و شتم کارکنان شهرداری هستیم

پیگیر ضرب و شتم کارکنان شهرداری هستیم

عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در واکنش به ضرب و شتم کارکنان شهرداری در موضوع قطع درختان موسسه ژئوفیزیک بیان کرد: باید واکنش یکپارچه نشان دهیم و از شهرداری حمایت کنیم.

بایگانی شمسی