ضرب الاجل 72 ساعته به خودروسازان

۲۱اردیبهشت
ضرب الاجل ۷۲ ساعته به خودروسازان

ضرب الاجل ۷۲ ساعته به خودروسازان

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور از مهلت ۷۲ساعته این کمیسیون به ایران خودرو و سایپا برای ارائه نقشه راه ارتقای کیفیت خودرو داخلی خبر داد.

بایگانی شمسی