ضرب الاجل مجلس به دولت برای واگذاری بودجه اشتغال استان‌ها

۱۵آذر
ضرب‌الاجل مجلس به دولت برای واگذاری بودجه اشتغال استان‌ها

ضرب‌الاجل مجلس به دولت برای واگذاری بودجه اشتغال استان‌ها

سخنگوی هیات رئیسه مجلس بیان کرد: نمایندگان مجلس در این زمینه تاکید کردند که حتما قانون بودجه اجرایی شده و تا پایان سال منابع لازم به صورت تسهیلات برای تولید و کارآفرینی اختصاص داده شود.

بایگانی شمسی