ضربه چاقو

۰۳بهمن
قتل برادر به خاطر یک لیوان آب

قتل برادر به خاطر یک لیوان آب

 دعوای پیش پا افتاده دو برادر بر سر یک لیوان آب به قتل خانوادگی انجامید. به گزارش سرویس اجتماعی افق تهران، نیمه شب دوشنبه یکم بهمن، با اعلام مرگ مشکوک پسر جوانی را به بازپرس کشیک قتل، بازپرس شعبه دوم دادسرای امور جنایی تهران به‌همراه تیم تحقیق راهی محل حادثه شدند، بررسی‌های اولیه نشان داد پسر ٢۶ […]

بایگانی شمسی