اخبار داغ

ضربتی

۱۴بهمن

اقدام ضربتی شهرداری برای مبارزه با پدیده شیمیایی فروشی

مدیر عامل شرکت ساماندهی مشاغل بیان کرد: طرح شهرداری به صورت ضربتی در جهت رفع مخاطرات ناشی از فعالیت این صنف در سطح شهر تهران و افزایش ضریب ایمنی شهروندان عملیاتی شده است.  به گزارش سرویس مدیرت شهری افق تهران، حمید رضا تحصیلی، مدیر عامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر شهرداری تهران درباره مشکل شیمیایی فروشان […]

بایگانی شمسی