ضربات بی رحمانه معلم ورزش بر بدن کودک 9 ساله

۱۵آبان

ضربات بی رحمانه معلم ورزش بر بدن کودک ۹ ساله

شلاق های معلم ورزش سنگدل بر بدن کودک ۹ ساله صدای مسئولان آموزش و پروش را درآورد. به گزارش سرویس اجتماعی افق تهران، شلاق های معلم ورزش سنگدل اهل شهرستان کارون (خوزستان) بر بدن کودک ۹ ساله صدای مسئولان آموزش و پروش را درآورد. رئیس اداره آموزش وپرورش شهرستان کارون در این خصوص بیان کرد: […]

بایگانی شمسی