ضد رتروویروسی

۱۲مرداد
آیا ایدز درمان دارد؟

آیا ایدز درمان دارد؟

محققان مقتقدند که از نظر تئوری، درمان بیماری ایدز امکان‌پذیر است، اما در حال حاضر این یک داستان علمی تخیلی است.

بایگانی شمسی