اخبار داغ

ضدعفونی کردن کلاس ها

۱۸شهریور
ضدعفونی کردن مرتب کلاس ها

ضدعفونی کردن مرتب کلاس ها

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بیان‌کرد: کلاس های درس باید به صورت مرتب و مستمر ضدعفونی شوند.

بایگانی شمسی