اخبار داغ

ضدعفونی کردن شهر ترهان

۲۰اسفند

ضرورت افزایش خدمات غیرحضوری شهرداری تهران

عضو شورای شهر تهران، پیشنهادهایی در زمینه تمدید مهلت پرداخت عوارض شهری و افزایش زیرساخت‌های خدمات غیرحضوری شهرداری تهران ارائه کرد. به گزارش سرویس شورای شهر افق تهران، حجت نظری در جریان دویست و چهارمین جلسه شورا پیشنهادهایی درباره تمدید مهلت پرداخت عوارض شهری و افزایش زیرساخت‌های خدمات غیرحضوری شهرداری تهران ارائه داد: در متن […]

بایگانی شمسی