ضدعفونی کردن تاکسی ها و مترو

۱۱اسفند

انتقاد عضو شورای شهر از کمبود مواد ضدعفونی کننده

رئیس کمیته بودجه و نظارت شورای شهر تهران اعلام کرد: شهرداری با کمبود شدید مواد ضدعفونی کننده برای ضدعفونی مترو و تاکسی و اتوبوس ها رو به رو است. به گزارش سرویس شورای شهر افق تهران، مجیدفراهانی، رئیس کمیته بودجه و نظارت شورای شهر تهران طی تذکری به دولت خواستار تامین مواد ضدعفونی کننده استاندارد […]

بایگانی شمسی