ضدعفونی فروشگاه رفاه

۲۴فروردین

اقدامات ضدکرونایی فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه

برای کنترل و پیشگیری از شیوع ویروس کرونا تدابیر و تمهیدات ویژه‌ای در شعب فروشگاه‌های رفاه سراسر کشور در حال انجام است.

بایگانی شمسی