ضدعفونی شهر

۰۵فروردین
گزارشی از اقدامات اولیه قرارگاه مدافعان سلامت شهر تهران

گزارشی از اقدامات اولیه قرارگاه مدافعان سلامت شهر تهران

مسئول قرارگاه مدافعان سلامت شهر تهران بیان کرد: دستور العمل قرارگاه به این صورت است که بتوانیم عملیات مقابله با کرونا را به صورت محله محور در شهر تهران انجام دهیم.

بایگانی شمسی