ضدباکتری

۲۲شهریور
کشف داروی ضدباکتریایی جدید

کشف داروی ضدباکتریایی جدید

محققان دانشگاه "پردو" موفق به کشف داروی جدیدی شده‌اند که با جلوگیری از باکتری‌های مرگبار می‌تواند جان دهها هزار نفر را نجات دهد.

بایگانی شمسی