ضدایرانی پارلمان اروپا

۲۹دی
طرح دو فوریتی جدید امروز مجلس

طرح دو فوریتی جدید امروز مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در واکنش به تلاش اروپا برای قرار دادن سپاه در لیست گروه‌های تروریستی، طرحی دوفوریتی را آماده کردند.

بایگانی شمسی