ضافه وزن

۲۰مرداد
عوارض چاقی بر کاهش میزان ماده خاکستری مغز

عوارض چاقی بر کاهش میزان ماده خاکستری مغز

محققان به این نتیجه رسیدند که به ازای هر ۳ کیلوگرم اضافه وزن در فردی با قد متوسط​​، میزان ماده خاکستری ۰.۳ درصد کاهش پیدا می‌کند.

بایگانی شمسی