ضابطان قضایی

۱۳بهمن

توضیحات رئیس دانشگاه تهران در خصوص تفتیش برخی اتاق ها

رئیس دانشگاه تهران اعلام کرد:‌ اصل موضوع این است که ضابطان قضایی که وارد دانشگاه شدند، از دادگاه حکم داشتند و به دانشگاه آمدند و قصد داشتند به بازرسی اتاق یکی از دانشجویان بپردازند که با حضور حراست این اقدام صورت گرفت. به گزارش سرویس سیاسی افق تهران، محمود نیلی احمدآبادی رئیس دانشگاه تهران در […]

بایگانی شمسی