صیدماهی

۱۱شهریور

قیمت تن ماهی باز هم افزایش می یابد

عضو انجمن صنایع کنسرو ایران بیان کرد: در حال حاضر اقشار متوسط و ضعیف توان خرید تن ۱۴ تا ۱۸ هزار تومانی را ندارند ضمن آنکه به دلیل افزایش بهای تمام شده، احتمال دارد قیمتها بیش از این نیز افزایش یابد. به گزارش سرویس اقتصادی افق تهران، صالح ادیب‌زاده، عضو انجمن صنایع کنسرو ایران درباره […]

بایگانی شمسی