صیانت از کودکان و نوجوانان

۱۸خرداد
تصویب سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی

تصویب سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی

سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی و همچنین سند چشم‌انداز فضای مجازی در افق ۱۴۱۰ در جلسه شورای‌عالی فضای مجازی به تصویب نهایی رسید.

بایگانی شمسی