صیانت از سلامت مردم

۱۷آبان
توضیح ابهام در رایگان بودن واکسن کرونا

توضیح ابهام در رایگان بودن واکسن کرونا

معاون بهداشت وزارت بهداشت در توضیحی در خصوص مصاحبه خود با مضمون اینکه قرار بوده واکسن کرونا پولی شود، ارائه و بیان کرد: واکسن کرونا رایگان است و هدف دولت سیزدهم، تامین سلامت مردم است.

بایگانی شمسی