صیانت از حقوق شهر

۲۷اردیبهشت
صرفه‌جویی و انضباط مالی در اولویت است

صرفه‌جویی و انضباط مالی در اولویت است

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر بیان کرد: پروژه‌های شهری را مبتنی بر نیازسنجی اصلاح کردیم و از سونامی انعقاد قرارداد‌های غیرضروری در شهر تهران جلوگیری شد که به شدت هزینه‌های شهر را کاهش داد.

بایگانی شمسی