صیادمنش 2 میلیون یورو ارزش دارد

۱۰دی
صیادمنش ۲ میلیون یورو ارزش دارد

صیادمنش ۲ میلیون یورو ارزش دارد

ارزش مهاجم ملی پوش ایرانی و 20 ساله اکنون 2 میلیون یورو است و هر باشگاهی بخواهد این بازیکن را به خدمت بگیرد باید این مبلغ را به باشگاه فنرباغچه پرداخت کند.

بایگانی شمسی