صیادمنش در لیست برترین بازیکنان قاره آسیا قرار گرفت

۱۴دی
صیادمنش در لیست برترین بازیکنان قاره آسیا قرار گرفت

صیادمنش در لیست برترین بازیکنان قاره آسیا قرار گرفت

اللهیار صیادمنش در ترکیب منتخب برترین بازیکنان جوان و زیر ۲۰ سال قاره آسیا قرار گرفت.

بایگانی شمسی