صویب وام اجاره و تعیین سقف اجاره بها

۱۶خرداد
بسته حمایتی مستاجران هفته آینده ابلاغ می‌شود

بسته حمایتی مستاجران هفته آینده ابلاغ می‌شود

معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: بسته پیشنهادی وزارت راه برای تنظیم بازار اجاره و حمایت از مستاجران در ستاد تصویب شده و تا هفته دیگر ابلاغ خواهد شد.

بایگانی شمسی