صورت مکتوب

۰۳شهریور
رای اعتماد وزرای پیشنهادی به صورت مکتوب است

رای اعتماد وزرای پیشنهادی به صورت مکتوب است

سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی بیان کرد: با توجه به صراحت آیین‌نامه و رعایت پروتکل‌های بهداشتی رای‌گیری برای رای اعتماد وزرای پیشنهادی به صورت مکتوب انجام می‌شود.

بایگانی شمسی