صورت‌های مالی بیمه سرمد به تصویب سهامداران رسید

۳۰تیر
صورت‌های مالی بیمه سرمد به تصویب سهامداران رسید

صورت‌های مالی بیمه سرمد به تصویب سهامداران رسید

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام بیمه سرمد برگزار و صورت‌های مالی سال 1400 این شرکت به تصویب سهامداران رسید.

بایگانی شمسی