صنـایع پتـروشیمی خلیـج فـارس

۰۳بهمن
صنـایع پتـروشیمی خلیـج فـارس، شرکت برتر ایران شد

صنـایع پتـروشیمی خلیـج فـارس، شرکت برتر ایران شد

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با کسب رتبه اول در سه شاخص «میزان فروش»، «صادرات» و «بالاترین ارزش بازار»، برترین شرکت در بین 500 شرکت پیشرو کشور شد.

بایگانی شمسی