صنعت گران داخلی

۰۷مرداد
حمایت از تولید داخلی در دستور کار مترو

حمایت از تولید داخلی در دستور کار مترو

مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه، بیان کرد: بومی سازی قطعات، اولویت اصلی شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه است. به گزارش سرویس مدیریت شهری افق تهران، فرنوش نوبخت، مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه، در خصوص حمایت ها در مترو از تولید کنندگان و صنعت گران داخلی بیان کرد: […]

بایگانی شمسی