اخبار داغ

صنعت گاز

۰۱خرداد
تحریم‌ها ما را از وابستگی به اقلام خارجی رها کرد

تحریم‌ها ما را از وابستگی به اقلام خارجی رها کرد

معاون وزیر نفت بیان کرد: اتفاق‌های سال‌های گذشته و تحریم‌های وضع شده علیه ایران به ما کمک کرد که امروز افزون بر مزیت تولید و مزیت بهره‌برداری به مزیت رهایی از وابستگی به اقلام هم برسیم.

بایگانی شمسی