صنعت پتروشیمی در اوج

۱۲اردیبهشت
صنعت پتروشیمی در اوج تحریم‌ها به کمک اقتصاد ایران آمد
مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تأمین‌اجتماعی:

صنعت پتروشیمی در اوج تحریم‌ها به کمک اقتصاد ایران آمد

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تأمین‌اجتماعی (شستا) با اشاره به ارزش‌آفرین بودن صنعت پتروشیمی در اقتصاد ایران گفت: این صنعت در اوج تحریم‌ها به کمک اقتصاد ایران آمد و در پنج سال گذشته 50 میلیارد دلار ارزآوری برای کشور به همراه داشت.

بایگانی شمسی