صنعت پتروشیمی ایران

۳۰شهریور
جزئیات یک افتخار جهانی برای صنعت پتروشیمی ایران

جزئیات یک افتخار جهانی برای صنعت پتروشیمی ایران

پله‌ای «گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس» در رتبه‌بندی جهانی ICIS‏ /رتبه دوم جهان در افزایش حاشیه سود عملیاتی به بزرگترین هلدینگ پتروشیمی ایران رسید/ فارس، ۱۴ میلیارد و ۴۸۵ میلیون دلار در شرایط تحریم و کرونا محصول فروخت

بایگانی شمسی