اخبار داغ

صنعت پالایش نفت

۰۵اردیبهشت

راه اندازی واحد کارآفرینی و اشتغال دانش بنیان در شرکت پالایش نفت بندرعباس

شرکت پالایش نفت بندرعباس واحد کارآفرینی و اشتغال دانش بنیان را در ساختار سازمانی این شرکت راه اندازی کرد.

بایگانی شمسی