صنعت هیدروکربوری

۰۳تیر
تحقیق و تفحص از وزارت نفت

تحقیق و تفحص از وزارت نفت

عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس بیان کرد: با توجه به ناکارآمدی‌ها و اهمال‌های مدیریتی تاسف برانگیز در وزارت نفت طرح تحقیق و تفحص از این مجموعه تقدیم هیأت رئیسه مجلس شده است.

بایگانی شمسی