صنعت نفت در خط مقدم نبرد تحریم‌ها

۲۳اردیبهشت
صنعت نفت در خط مقدم نبرد تحریم‌ها

صنعت نفت در خط مقدم نبرد تحریم‌ها

وزیر نفت بیان کرد: ظرفیت ساخت داخل در حال رشد است که این موضوع نشان‌دهنده شکست تحریم است و تحریم نتوانسته توسعه صنعت نفت را متوقف کند.

بایگانی شمسی