اخبار داغ

صنعت نساجی

۲۸تیر
قطعی برق تولید پنبه را به نصف کاهش داد

قطعی برق تولید پنبه را به نصف کاهش داد

مدیر عامل صندوق پنبه کشور بیان کرد: با توجه به شرایط خشکسالی و کمبود بارندگی برآوردها حاکی از آن است که تولید طلای سفید به ۶۰ هزار تن برسد.

۰۸مهر
حمایتی به وسعت یک سرزمین/خودکفایی در صنعت نساجی با توان صنعتگران داخلی و حمایت های بانک ملی ایران

حمایتی به وسعت یک سرزمین/خودکفایی در صنعت نساجی با توان صنعتگران داخلی و حمایت های بانک ملی ایران

بانک ملی ایران با تأمین و تجهیز منابع لازم همواره در راستای ايجاد، تكميل، توسعه و تأمين سرمايه در گردش بنگاه های اقتصادی، حمایت از ساخت داخل، تامین و بومی سازی نیازهای کشور و ایجاد فرصت های شغلی پایدار تسهیلات و اعتبارات لازم را اختصاص داده است.

بایگانی شمسی