اخبار داغ

صنعت مرغ

۱۰بهمن
آمارگیری فعالیت‌های چهارگانه پرورش مرغ

آمارگیری فعالیت‌های چهارگانه پرورش مرغ

در سال ١٣٩٩ یک هزار و ۶۲۵ مرغداری پرورش مرغ تخمگذار در سطح کشور وجود داشته که یک هزار و ۲۶۸ مؤسسه فعال و بقیه (٣٥٧ مؤسسه) غیرفعال بوده‌است.

بایگانی شمسی