صنعت مادر

۲۶آبان
بانک اقتصادنوین بیش از ۱۰۴ هزار میلیارد تومان به صنایع پیشران پرداخت کرد

بانک اقتصادنوین بیش از ۱۰۴ هزار میلیارد تومان به صنایع پیشران پرداخت کرد

بانک اقتصادنوین در راستای کمک به رونق تولید ملی و شکوفایی اقتصادی، بیش از 104 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده است.

بایگانی شمسی