صنعت قطعه‌سازی

۰۳شهریور
معرفی دستاوردهای صنعت قطعه‌سازی و توانمندی‌های دانش بنیان شرکت ساپکو در نمایشگاه تحول صنعت خودرو

معرفی دستاوردهای صنعت قطعه‌سازی و توانمندی‌های دانش بنیان شرکت ساپکو در نمایشگاه تحول صنعت خودرو

نمایشگاه تحول صنعت خودرو از تاریخ 3 الی 7 شهریور1401 در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران ، راوی و تجلی طرح تحولی خودرو خواهد بود.

بایگانی شمسی