صنعت فولاد،

۱۲بهمن
کاهش بیش از ۷ درصدی قیمت ورق گرم در بورس کالا

کاهش بیش از ۷ درصدی قیمت ورق گرم در بورس کالا

در پی عرضه ۳۷۴ هزار و ۳۳۰ تن ورق گرم HR فولاد مبارکه اصفهان در بورس کالای ایران، بازهم نتایج اقدامات وزارت صمت در خصوص رشد عرضه محصولات زنجیره فولاد در بورس کالا نمایان شد.

بایگانی شمسی