صنعت فرانچایز

۱۶بهمن
می‌توانیم روی نیروی متخصص کار در کشورمان حساب کنیم/موضوع در اقتصاد بین‌المللی دیگر تنها صادر کردن کالا نیست

می‌توانیم روی نیروی متخصص کار در کشورمان حساب کنیم/موضوع در اقتصاد بین‌المللی دیگر تنها صادر کردن کالا نیست

با شهریار شهیر برزگر، کارآفرین و نظریه‌پرداز حوزۀ فرانچایز، دربارۀ مسئلۀ بازار کار و تولید ثروت و در نتیجه رونق اقتصادی به گفت‌وگو نشستیم. او معتقد است تولید خدمات یکی از راه‌هایی است که می‌تواند موتور تولید کالا را هم در ایران روشن کند.

بایگانی شمسی