صنعت دامپروری

۱۶خرداد
صنعت دامپروری در ورطه نابودی است

صنعت دامپروری در ورطه نابودی است

رئیس شورای تامین‌کنندگان دام کشور بیان کرد: در شرایط فعلی تزریق نقدینگی به واحدهای پرواربندی، خرید حمایتی و صادرات تنها راه حمایت از تولید داخل است.

بایگانی شمسی