صنعت خودروسازی چین

۰۳شهریور
خودروی چینی؛ تنها گزینه برای واردات خودرو

خودروی چینی؛ تنها گزینه برای واردات خودرو

کارشناس صنعت خودرو بیان کرد: درحال حاضر و در این شرایط تحریمی، تنها کشوری که با ما روابط سیاسی خوبی دارد و می‌توانیم از آن خودرو وارد کنیم، کشور چین است.

بایگانی شمسی