اخبار داغ

صنعت خودرو، عامل رشد و ارتقاي توليد كشور است

۲۸اردیبهشت
صنعت خودرو، عامل رشد و ارتقای تولید کشور است

صنعت خودرو، عامل رشد و ارتقای تولید کشور است

مدير عامل ساپكو بیان کرد: صنعت خودرو ، ويترين توسعه صنعتي و عامل رشد و ارتقاي زنجيره تامين و توليد كشور است

بایگانی شمسی