اخبار داغ

صنعت بیمه کشور قرار گرفت

۲۴اردیبهشت
بیمه ملت در جایگاه سوم المپیاد ورزشی صنعت بیمه کشور قرار گرفت
با اعلام بیمه مرکزی؛

بیمه ملت در جایگاه سوم المپیاد ورزشی صنعت بیمه کشور قرار گرفت

با اعلام معاونت توسعه مدیریت و منابع بیمه مرکزی، رتبه سوم در جدول توزیع مدال‌های دومین المپیاد ورزشی صنعت بیمه کشور در سال ۱۴۰۱ به بیمه ملت رسید.

بایگانی شمسی