صنعت بیمه كشور

۳۰فروردین
استقبال صنعت بیمه کشور از کروکی آنلاین

استقبال صنعت بیمه کشور از کروکی آنلاین

در جلسه مشترک رئیس پلیس راهور و رئیس کل بیمه مرکزی بر ضرورت ترسیم کروکی آنلاین در قالب پروژه مشترک پلیس و بیمه مرکزی تاکید و مقرر شد زیرساخت های لازم برای اجرای سراسری این پروژه ایجاد شود.

بایگانی شمسی