اخبار داغ

صنعت بیمه،

۱۰بهمن
کارگاه چالش رهبری برای مدیران بیمه تجارت‌نو برگزار شد

کارگاه چالش رهبری برای مدیران بیمه تجارت‌نو برگزار شد

کارگاه "چالش رهبری" که براساس یکی از معتبرترین مدل‌های رهبری در دنیا با نام تی‌.ال.سی (The Leadership Challenge) طراحی شده، برای مدیران شرکت بیمه تجارت نو برگزار ‌شد.

بایگانی شمسی