صنعت برق کشور

۰۳مرداد
مردم باید آهنگ واحد از  مجموعه دولت بشنوند

مردم باید آهنگ واحد از مجموعه دولت بشنوند

رئیس جمهور منتخب بیان کرد: وزارت نیرو تولید و مصرف را همزمان باید مدیریت کند اعمال قانون تعارف‌بردار نیست که یک بخش از دولت مجوز بدهد و بخش دیگر مخالفت کند.

۰۱بهمن
خاموشی بزرگراه‌ها و معابر در طرح”تعدیل روشنایی”

خاموشی بزرگراه‌ها و معابر در طرح”تعدیل روشنایی”

سخنگوی صنعت برق بیان کرد: در بزرگراه‌ها و معابری که تعدد عابر است روشنایی در حد ضرورت نگه می‌داریم، اما در اماکن حادثه‌خیز به تشخیص پلیس راهور روشنایی وجود داشته و در سایر نقاط تعدیل می‌شود.

بایگانی شمسی